Zavřený vůz StEG bez brzdy pro dopravu spěšnin

Společnost státní dráhy v průběhu času vybavila přibližně 100 vozů vnitřním zařízením pro dopravu zavazadel a spěšnin a přeznačila na řadu Gd. Přestavěné vozy byly řazeny do běžných vlaků osobní dobravy a proto obdržely zelený nátěr. Všem bylo doplněno potrubí parního topení a podle jejich dislokace a využití je dílny dovybavily potrubím sací nebo tlakové brzdy. Některé vozy dostaly kompletní sací brzdu. U některých vozů byla dodatečně doplněna i větrací okna, zřejmě stejných rozměrů jako novějších nákladních vozů. U vozů byly také doplněny krátké střešní lávky na krajích vozu, které v ucelených soupravách osobních vozů umožňovaly přechod mezi vozy. Více než polovina vozů byla přidělena k ČSD a v roce 1927 bylo k dispozici ještě 36 vozů označených řadou Zb a čísly od 2-31635 do 698 (ne všechna čísla v intervalu obsazena).

Tabulka vozů vedených u ČSD v roce 1927 s vybavením:

 Poslední trojčíslí
v intervalu
Zb 2-31xxx
potrubí
parního
topení    

potrubí ssací
brzdy
ssací
brzda    
 potrubí
tlakové
brzdy
 635,638,639,641,642,645,648,649,651,662,664,
 666,667,669,672-675,678,680,684,688-692,694
 ano ano  
 647 ano  ano 
 654,656,658-660,695,696,698 ano
 ano ano

Vozy měly bezpochyby zelenou barvu i u ČSD. Pro spodek modelu platí stejné přípomínky jako pro základní variantu. V případě použití OBK spřáhla by neměl být problém naznačit vývody parního potrubí, vývod potrubí sací brzdy na čelní stěnu vozu by mělo jít znázornit vždy.
Comments