INDEX‎ > ‎O SPOLKU‎ > ‎

ČLENSTVÍ

Kolegové modeláři ve velikosti H0,
členové Zababova současní i minulí,
členové týmů s námi spolupracujících

SITUACE
Klub ZABABOV, jak jsme jej znali posledních více než deset let, se rozrostl natolik, že jeho správa již není efektivní. Užitečné spojení všech modelových měřítek pod jednou značkou, které bylo výhodou prvních let, se zjevně vyčerpalo a nyní je na čase se osamostatnit a postoupit k dalším cílům. Již nejsme průkopníci hledající českou cestu evropské modulovky ve FREMO formátu. Každý tým kolem tří modelových měřítek má nasbírány dostatečné zkušenosti pro samostatnou cestu, pokud se pro ni rozhodne.

Neshody ve vedení klubu v poslední době vedly k odchodu významných osobností našeho hánulkového modulovkového týmu. Protože jsme přesvědčeni, že toto drobení není v zájmu naší společné činnosti, rozhodli jsme se jednat.

ŘEŠENÍ
Hledání východiska z nastalé situace nás tedy přivedlo k myšlence osamostatnění měřítka H0 od dřívějšího společného klubu ZABABOV.

NABÍDKA
Přípravný výbor založil ve shodě s novými právními předpisy Spolek Zababov, zde zvaný ZABABOV H0.
Všem, kdo mají zájem na spolupráci, nabízíme účast v tomto spolku, navazujícím na dřívější činnost sekcí H0-ČSD, H0-P i H0e.

IDEE definující formát našeho fungování
- jeden spolek bez sekcí či jiného formálního členění
- minimum formalit
- svobodné utváření pracovních skupin nad společnými tématy
- společné rozhodování o členských příspěvcích o podobných věcech formou hlasovacích anket
- laciné vedení klubového účtu, transparentního ke členům klubu
- žádný klubový majetek
- jednoduchá, předem stanovená, společně přijatá pravidla pro pořadatele našich akcí
- žádné dluhy členů vůči klubu
- vést kalendář akcí
- vést kalendář úkolů a sledovat jejich plnění
- veřejné jednání předsednictva
- stanovy co nejjednodušší na principu provázaných povinností a práv
- pro podporu výměny informací mezi spolupracujícími kluby nabízíme členství členům jiných modulových spolků za snížený členský příspěvek
- pro podporu mladých modelářů nabízíme členství za symbolický členský příspěvek
- podporujeme společné projekty sloužící více modulovkovým spolkům (např. společný registr vozidel)

PŘIHLÁŠKA
Kdo se chce stát členem spolku, zkopíruje a vyplní tento krátký text do E-MAILU a pošle na adresu místopředsedy:
Jméno:
Příjmení:
kontaktní e-mail:
kontaktní telefon:
členství v jiném modulovkovém klubu (ve kterém):
mládež studující, zatím bez zaměstnání (ANO/NE):
jiná sdělení:

Obratem obdržíte členské číslo a stanete se uchazečem o členství ve spolku ( viz spolkové stanovy III/2). Po schválení členství máte 30 dní na zaplacení spolkového příspěvku. Tím se stanete členy spolku.

Klubový výbor

Comments