INDEX‎ > ‎

O FREMO

FREMO je mezinárodní společenství modelářů, kteří nesoutěží, ale spolupracují
FREMO je model železniční Evropy a USA
FREMO je model železničního provozu podle jízdního řádu
FREMO je model přepravy zboží a surovin mezi nádražími a mezi továrnami
FREMO je místo pro modeláře různých měřítek
FREMO je místo pro modeláře počítající nýty různým způsobem
FREMO je model fungujícího světa

4 minutové VIDEO - průvodní slovo je anglicky

Česká H0 aktivita ve FREMO - reportáže se setkání pořádaných v ČR
- setkání MILEVSKO
- setkání HLUK

Česká H0 aktivita ve FREMO - reportáže se setkání pořádaných v Německu, Rakousku, Polsku, Holandsku
- setkání Haag
- setkání Braunlage

Česká H0 aktivita ve FREMO - naše konstrukce, převzaté jinými spolky FREMO
- FLEXIMODULY
- kliky přestavníků místo strkátek
- stanice HRABOVÁ ve výše uvedeném videu

PROVOZ ČSD ve FREMO
Provoz Epochy II bývá zasazen do let 1926 a 1928 (tedy vozy ČSD bez tlakové brzdy)
Comments