INDEX‎ > ‎NORMY‎ > ‎

MODUL - elektrické vlastnosti

Norma 2.50 H0-ČSD
Norma obsahuje závazné požadavky na elektrické provedení modulu, tak aby byla zajištěna kompatibilita s ostatními moduly Zababova a Fremo.

Elektrické zapojení modulů

následující požadavky jsou nejnutnějším minimem, které musí splňovat váš běžný traťový modul, aby mohl být bez problémů provozován ve společném kolejišti s ostatními moduly.

Základní požadavky
žádné zařízení ani kabel a 230V nesmí být pevnou součástí modulu
na mechanickém rozhraní nesmí dojít k elektrickému kontaktu sousedních kolejnic
použité zdířky mají jmenovitý průměr 4mm a k nim odpovídající banánky

Rozvod DCC signálu
k napájení se používají dva kabely s průřezem minimálně 0,75 mm2, pro průběžné vedení se doporučují dva kabely sprůřezem 1,5mm2
kabely přesahují kraje modulu v podélné ose o 15cm
vodiče jsou zakončeny banánky nebo zdířkami podle následujícího obrázku (při pohledu na čelo modulu je banánek vlevo a zdířka vpravo)

2.2.2007 - Radek Šindelář
Ċ
Horymír,
18. 2. 2017 23:28
Comments