INDEX‎ > ‎NORMY‎ > ‎

Norma úzkokolejná H0e

 1. ZÁVAZNÁ NORMA PRO MODULY

  1. vzájemná poloha kolejnic a spojovacích otvorů na rozhraní - odpovídá normě FREMO
  2. průměr spojovacích otvorů a spojovací materiál – spojovací otvory průměru 8 mm, spojovací materiál (šroub, závitová tyč, matice) M6 s velkoplošnými podložkami
  3. kolmost rozhraní k ose koleje – kolej je kolmá k rozhraní, vodorovně i svisle (na rozhraní je tečna osy koleje normálou plochy rozhraní)
  4. kolejnicový profil - max. CODE 80 (tj. výška 2 mm), min. viz bod I.9.
  5. čela kolejnic - odsazena 0,2 mm za čela modulů, pevně spojená s modulem (například pájením na šrouby, bodové lepení nestačí)
  6. minimální poloměr kolejiva - 700 mm (60 m), závazné i pro výhybky (dle US značení vyhovují výhybky #6)
  7. změna sklonu trati - ve skocích 10 promile po minimálně 180 mm nebo obloukem r = 3500 mm, v prostoru údolní změny sklonu se nepoužijí výdřevy pražců, zatravnění mezi kolejnicemi apod. Max.sklon trati je 30 ‰. Sklon trati na styku modulů může být 0 ‰, nebo 30 ‰
  8. temena kolejnic - vyčnívají min. 0,2 mm nad okolní nevodivý terén (výdřevy silnic, dlažba, nástupiště...) v prostoru 2,1 mm za rozchod
  9. rozchod a prostor pro okolek - FREMO H0e: rozchod 9-9,2mm; šíře žlábku pro okolek 1-1,2mm; hloubka min. 0,8mm (přídržnicím norma NEM 310 dovoluje šíři žlábku maximálně právě 1mm)

  10. průjezdný profil – FREMO H0e s podvalníky pro trať a dopravní koleje; FREMO H0e bez podvalníků lze použít pro manipulační koleje logicky bez podvalníkového provozu (výtopny, rampy, překládací koleje…). Na r=60m je průjezdný profil rozšířen o 6mm

  11. výšková nastavitelnost modulu – konstrukce nohou umožňuje postavení modulu tak, aby TK bylo 1.300mm nad podlahou s plynulou stavitelností minimálně ±20mm.
  12. povrch spojovacích čel - nelze ošetřit materiálem, který se za tepla a tlaku slepí (jednoduché vodou ředitelné barvy)
  13. konfigurace modulu - musí zachytit vykolejená vozidla před pádem na zem
  14. elektrické rozhraní pro napájení kolejí (vedení DCC) - při jízdě po modulu směrem k rozhraní má pravá kolejnice vyvedení na banánek 4mm, levá na černou zdířku průměr 4mm, obě dosáhnou 150 mm před modul, průřez vodičů průběžného vedení min. 0,75mm2; poloha vedení DCC se v rámci celého modulu provede souhlasně s polohou kolejnic

  15. elektrické zapojení výhybky – každý jazyk je trvale pospojován s přilehlou opornicí; vodivá srdcovka je přepínána dle přestavení výměny


 2. DOPORUČENÍ PRO STAVBU MODULU

  1. profil mechanického rozhraní - FREMO H0e variantně s odvodňovacími příkopy nebo bez nich

  2. šíře modulu - 300 mm
  3. trať ve sklonu – volit objekty na modulech s ohledem na využitelnost modulu v traťovém sklonu
  4. užitečná délka – 2 dopravní koleje ve stanici min. 1000 mm; manipulační koleje stanic a nákladišť min. 460 mm
  5. barva bočnic modulů - RAL 6002
  6. výšková stavitelnost modulu - TK plynule 1100 – 1500 mm nad podlahou
  7. trakce a epocha - provoz nezávislou trakcí v období 1955-1965 (Epocha III), léto – podzim
  8. barva spojovacích čel - textura navazující na povrch modulu (khaki, skály, písek, vegetace, zemina...)
  9. ovládání výhybek a rozpojovačů – mechanická poloha ovládacího prvku signalizuje polohu ovládaného zařízení, přednostně využívat otočné prvky nevyvolávající příčný ráz při přestavování, případný tahový ovladač nebude v protisměru pohybu výměny
  10. kolejový rošt na stycích modulů – pražce umbra přírodní, štěrk POLÁK 5483 (mix hnědých šterků - střední tmavost frakce 0,63-1,00mm) , nebo POLÁK 5311 žula (granit, bilo červeno okrový, frakce 0,25 -0,44mm)
  11. ovládání funkčních technických zařízení - bez přímého dotyku ruky s modelem

 3. NORMA PRO VOZIDLA

  1. spřáhla - pro všechna vozidla spřáhla dle FREMO H0e (spřáhla Bemo-kompatibilní)


  2. dvojkolí H0e – rozměry popisuje norma Fremo H0e

  3. ovládání hnacích vozidel - hnací vozidla vybavena dekodérem DCC kompatibilním, v dekodéru je zakázán analogový provoz

 4. DOPORUČENÍ PRO VOZIDLA

  1. hmotnost vozidel – dvounápravové 17-20g , čtyřosé 25-28g ; nižší číslo pro vozy, které mohou být loženy modelem nákladu
Comments