Zavřené vozy StEG - ROCO

V roce 2005 se v katalogu firmy Klein Modellbahn objevily poprvé modely nákladních vozů vyráběné na přelomu 60. a 70. let devatenáctého století pro Společnost státní dráhy (St.E.G.). Před krachem firmy Klein Modellbahn se na pultech obchodů objevilo několik málo variant, včetně jedné ČSD, bohužel zcela nesmyslné. Formy na vozy později převzala firma ROCO, která v roce 2014 uvedla na trh sadu čtyř různých zavřených vozů. Následující texty stručně shrnuje historii vozů až do meziválečného období a poskytují informace k základním úpravám modelů na modely ČSD.

Stručná historie

V polovině 60.let devatenáctého století začala Společnost státní dráhy (St.E.G.) objednávat ve větším množství nové vozy určené pro rostoucí přepravy a nově stavěné tratě. Zatímco předchozí generace vozů měly spodky celodřevěné s rozvorem 3,48 nebo 3,79 metru, nové vozy již měly podélníky z železných profilů tvaru I a jednotný rozvor 3,66 m. S využitím stejného spodku byly postaveny zavřené vozy běžné stavby v několika variantách lišících se brzdou, větracími okny nebo vnitřním vybavením umožňující rychlou úpravu na sanitní vůz. Pro jihovýchodní větev St.E.G. byly na stejném spodku od roku 1870 stavěny vozy pro přepravu zvířat, stejný spodek byl použit i pro vozy otevřené nebo sanitní. Celkem bylo od roku 1867 do roku 1875 vyrobeno přes 3500 zavřených vozů v několika variantách. V době postátnění St.E.G. (1909) byla přibližně polovina všech zavřených vozů vyrobených v tomto období ještě v provozu, ale vzhledem ke stáří počet rychle klesal. Největší podíl vozů byl v roce 1921 přiřčen ČSD, ale nových čísel z číslovacího plánu ČSD se dočkala jen velmi malá část. Značný počet vozů byl ve skutečnosti za války zničen nebo se nevrátil z jiných států. S ohledem na stáří a skutečný technický stav nebyla většina vozů vůbec přečíslována a dojezdila v šedivém nátěru pod původními čísly. Ještě v roce 1930 se ve vozovém parku ČSD nacházelo 465 zavřených vozů s rozvorem 3,66 m, které byly v následujících třech letech vyřazeny v souvislosti se zaváděním tlakové brzdy. Ve sbírkách Technického muzea ve Vídni můžeme dnes najít zavřený vůz s označením St.E.G. 11182 vyrobený v letech 1874/1875 v dílnách Simmering. V současnosti se pěkně zrenovovaný vůz nachází v železničním muzeu ve Strasshofu u Vídně.

Zavřených vůz St.E.G. 11182 ve Strasshofu

Modely

Sada ROCO s katalogovým číslem 67101 obsahuje čtyři různé varianty zavřených vozů. Tři vozy představují běžné nákladní vozy, poslední reprezentuje vůz pro přepravu zavazadel a spěšnin. Dva z nákladních vozů jsou bez brzdy lišící se větracími okénky ve stěnách vozu, třetí vůz má ruční brzdu ovládanou z plošinky. Podle nápisů jsou vozy zasazeny do období první světové války a nesou čísla z číslovacího plánu Rakouských státních drah zavedeného pro nákladní vozy v roce 1913. Každý typ modelu je spolu s jeho předlohou stručně popsán na samostatné stránce. Pod základní variantou lze nalézt i další, které umožní ze stejného typu vozu menšími či většími úpravami postavit jiný typ. Pro všechny modely platí, že pro provoz na kolejištích FREMO ve II. epoše by měly být vybaveny odpruženými nárazníky, koly RP25 (např. Weinert 9722) a spřáhly OBK (www.h0fine.de). Odpružené nárazníky lze v tomto případě získat jen vlastní výrobou.

1. vůz bez brzdy a větracích okének

základní varianta

varianta I

2. vůz bez brzdy s větracími okénky

základní varianta

varianta I