MODULY

Databáze modulů slouží k evidenci modulů členů Zababova.

Aktuální verze databáze bývala umístěna na klubovém FTP

Stručný přehled modulů býval také v on-line tabulce.

Stanice mají svůj FREMO YELLOW PAGES registr, který je vázán na FREMO kompatibilní konstrukci, nikoli na členství ve FREMO.

Podrobněji je to popsáno zde na KODEXU.

Součástí databáze je:

- přehled modulů (xls)

- výkresy modulů ve formátu dwg (AutoCAD)

- výkresy modulů ve formátu cdr (CorelDraw)

- fotografie modulů (jpg)

- datové listy dopraven (xls a pdf)

Správci databáze jsou:

- Michal Šuhajda (za zababov-H0)

- Jirka Štěpánek (za zababov sekce H0)

Postup při vložení nového modulu do databáze:

- majitel požádá e-mailem správce databáze o registraci čísla modulu a udá jeho stručný popis

- správce zašle majiteli aktuální databázi e-mailem nebo dá pokyn k jejímu stažení z FTP

- majitel vyplní údaje do příslušného řádku listu Seznam a upravená políčka označí žlutou barvou

- spolu s fotografiemi modulu (minimálně jedna "od jihu" a jedna "od severu") a popř. výkresem vrátí majitel upravenou databázi e-mailem správci - v žádném případě nepřepisuje aktuální databázi na FTP!!! (pokud se tak omylem stane, napíše o tom správci databáze)

- správce provede na nejbližším setkání přejímku modulu

- správce aktualizuje pole v databázi a jejich správnost potvrdí zelenou barvou, aktualizuje popř. vytvoří výkres modulu, vytiskne identifikační štítek modulu

- správce aktualizuje databázi na FTP a ve Fremo

Postup při úpravě údajů u modulu již existujícího v databázi:

- majitel sdělí správci databáze svůj úmysl upravit údaje svého modulu

- správce zašle majiteli aktuální databázi e-mailem nebo dá pokyn k jejímu stažení z FTP

- majitel upraví údaje do na listu Seznam a upravená políčka označí žlutou barvou

- majitel vrátí upravenou databázi e-mailem správci - v žádném případě nepřepisuje aktuální databázi na FTP!!!

- v závislosti na charakteru změn provede správce na nejbližším setkání přejímku modulu

- správce aktualizuje pole v databázi a jejich správnost potvrdí zelenou barvou, popř. aktualizuje výkres modulu, popř. vytiskne nový identifikační štítek modulu

- správce aktualizuje databázi na FTP, popř. i ve Fremo