MODUL - doporučení

Doporučení 2.10 H0-ČSD

Doporučení obsahuje některé doplňující požadavky na provedení modulu. Jeho dodržení usnadní práci organizátorům setkání, zajistí jednotné prvozní podmínky a zlepší celkový dojem ze sestaveného moduliště.

ZABABOV_H0_CSD_D2.10_20100812.PDF - HORYMÍR - 18. 2. 2017