KONFERENCE

Na veškeré povídání máme jedinou konferenci pro všechna témata společnou.

To co je důležité to je aktuální na INTRANETU.

Má správce, který se stará o:

  • čištění plků

  • koncentraci příspěvků

    • navázání témat na již sestavené články

  • přemístění obecných modelářských a historických témat do WIKI

  • přemístění klubových témat do KODEXU

  • přesunutí rozsáhlých pojednání do ČLÁNKŮ

  • umístění příspěvků o akcích do BLOGU AKCÍ

  • uspořádání organizační záležitosti do GOOGLE TABULEK

  • přemístění citlivých informací do INTRANETU