O SPOLKU

ZABABOV.CZ = do r. 2016 H0, TT a N

ZABABOV.EU = 2016 H0 se osamostatnil ze ZABABOV.CZ

Spolek Zababov byl založen 29.2.2016 a má doménu zababov.eu

Oficiální název: Spolek Zababov , Pardubice IČO 04858484

Jsme spolek železničních modelářů zabývající se stavbou modelové železnice v měřítku 1:87

což jsou modelové systémy H0 (normální rozchod) a H0e (úzký rozchod).

Naším hlavním cílem je stavba modulové železnice (co je modul), která je variabilní a snadno přemístitelná. Několikrát do roka pořádáme a zúčastňujeme se provozních setkání, na kterých po sestavení moduliště, ztvárňujeme reálný provoz podle vzoru ČSD. Kromě provozních setkání, pořádáme setkání stavební, na kterých si vzájemně vyměňujeme zkušenosti ze svého modelářského oboru a pomáháme si se stavbou nových modulů. Zabýváme se též stavbou a přestavbou modelů kolejových vozidel stejně jako doplňků modelového kolejiště.

V našem spolku najdou vyžití a prostor pro tvorbu jak modeláři krajin, hnacích vozidel, vagonů, budov apod., tak i zájemci o vývoj, experimenty a stavbu elektronických prvků modelového kolejiště a vozidel.

Členové spolku se zúčastňují setkání v zahraničí.

Činnost Spolku se zaměřuje také:

  • na vývoj, stavbu a provozování železničních modelů

  • provozování modulových kolejišť

  • dokumentaci historie a současnosti železniční dopravy

  • spolupráci s kluby modulové železnice po celé Evropě

  • spolupráci se spolky zabývajícími se historií skutečné železnice

ÚŘEDNÍ - https://rejstrik-firem.kurzy.cz/04858484/spolek-zababov/