MODUL - elektrické vlastnosti

Norma 2.50 H0-ČSD

Norma obsahuje závazné požadavky na elektrické provedení modulu, tak aby byla zajištěna kompatibilita s ostatními moduly Zababova a Fremo.

Elektrické zapojení modulů

následující požadavky jsou nejnutnějším minimem, které musí splňovat váš běžný traťový modul, aby mohl být bez problémů provozován ve společném kolejišti s ostatními moduly.

Základní požadavky

žádné zařízení ani kabel a 230V nesmí být pevnou součástí modulu

na mechanickém rozhraní nesmí dojít k elektrickému kontaktu sousedních kolejnic

použité zdířky mají jmenovitý průměr 4mm a k nim odpovídající banánky

Rozvod DCC signálu

k napájení se používají dva kabely s průřezem minimálně 0,75 mm2, pro průběžné vedení se doporučují dva kabely sprůřezem 1,5mm2

kabely přesahují kraje modulu v podélné ose o 15cm

vodiče jsou zakončeny banánky nebo zdířkami podle následujícího obrázku (při pohledu na čelo modulu je banánek vlevo a zdířka vpravo)

2.2.2007 - Radek Šindelář

ENORMA_V23.PDF - HORYMÍR - 19. 2. 2017