MATERIÁL

Takto vypadají PLECHOVÉ DRŽÁKY FREDŮ,

které byly vyrobeny ve větší sérii a jsou skladem pro jednotlivé členy klubu.

Jak je pořídit je uvedeno na INTRANETU klubu, kapitola NAKUPOVÁNÍ.

DRŽÁKY FREDŮ 5 pozicové

výkresy Vaška Skály

jsou v příloze 5F.ZIP

DRŽÁKY FREDŮ 3 pozicové

výkresy výkresy Vaška Skály

jsou v příloze 3F.ZIP

DRŽÁKY FREDŮ 1 pozicové

Jiné komerční

LN BOXY

SPAX - BOX

návod na složení

KB BOXY

3F.ZIP - HORYMÍR - 2. 2. 2018

5F.ZIP - HORYMÍR - 2. 2. 2018