PŘÍSPĚVKY

Pro rok 2020 byl stanoven členský příspěvek ve výši 300,- Kč

Pokyny k platbě jsou pro členy na INTRANETU a pro zájemce o členství u místopředsedy.