Telegrafní sloupy

Sundavací telegrafní sloupy na moduly.

Telegrafní sloupy podél trati kam oko dohlédne - Vratimov 2018

Telegrafní a později telefonní sloupy patří neodmyslitelně k našim tratím prakticky od dob budování železnic až do doby, kdy byla tato komunikační vedení schována pod zem ve formě kabelů. K tomu začalo docházet nejdříve při elektrifikaci tratí a od sedmdesátých let pomalu i u tratí neelektrifikovaných. Telegrafní sloupy patří tedy i na moduly pokud modelujeme provoz ČSD od dvacátých let a určitě až do let devadesátých.

Telefonní vedení z Dobré. Dobrá má sloupy osazeny pevně, ale sousední moduly je mají vyndavací a Dobré se přizpůsobily. Wolow 2018

Pokračování vedení dále podél trati. Modulům to dodává atmosféru. Wolow 2018

Na moduly lze sloupy osadit pevně, ale má to nevýhodu, že podle toho jak je modul otočen, vedení přeskakuje z jedné strany trati na druhou po krátkých úsecích, což je nepřirozené. Také sloupy nemusí odpovídat řádu trati, kam je modul zařazen, anebo typem epoše daného setkání. Všechny tyto neduhy řeší sloupy nasazovací, pokud na ně uděláme pouzdra na správných místech na obou stranách trati.

O sundavacích sloupech jsme se v rámci Zababova bavili již kdysi dávno, ale nikdo to neudělal. Při nedávné rekonstrukci starších traťových modulů jsem se rozhodl to zkusit.

Technické řešení je jednoduché. Do sloupu je ze spodu navrtána dírka a do ní epoxidem vlepený ocelový špendlík (průměr 0.6 mm, špendlík vyčnívá 20 až 25 mm). V modulu jsou na správných místech zalepené trubičky (vnitřní průměr 0.8 mm, vnější 1 mm, délka 25 mm, tenkostěnné niklové). Viz fotky. Trubičky jsou na obou stranách trati, takže sloupy je možno nasadit podle potřeby. Trubičky v terénu nejsou prakticky vidět.

Nandavací sloup povytažený z pouzdra.

Vrtání otvorů pro špendlíky do sloupů. Zde do Áčka.

A zde do jednoduchého sloupu.

Pouzdro není v terénu prakticky viditelné.

Ne všude je terén rovinatý a tak mám několik Áček, u kterých je druhý sloup buď o něco delší nebo kratší. Dobře je vidět i délka špendlíků (20 až 25 mm).

Sloupy osazené po okraji zářezu. Zde se uplatní Áčko se zkráceným druhým sloupem.

Že je sloup vyndavací opravdu není vidět.

Umístění sloupů podél tratí je nejlépe odkoukat z fotek nebo v terénu, ale dnes už je potřeba hodně hledat. Je na to pravděpodobně norma, ale nepídil jsem se po ní. Řekl bych, že sloupy se umísťovaly tak, aby ničemu nevadily, byl k nim pokud možno snadný přístup pro stavbu a údržbu. Umístění asi také závisí na místních geologický poměrech. V běžných případech lze vypozorovat, že sloupy jsou umísťovány následovně:

  • Pokud je trať v rovině tak jsou obvykle za odvodňovacím příkopem, který by měl podél trati vézt, ale našel jsem i fotky, kde jsou před ním anebo je „Áčko“ rozkročeno přes ten příkop.

  • V případě nízkého náspu je tomu obvykle podobně, sloupy za příkopem u paty náspu. Ale opět jsou fotky, kde je vidět sloupy na náspu.

  • U středně vysokých náspů bych řekl, že je to tak půl na půl. Někdy sloupy u paty náspu a někdy na horní hraně náspu. Výjimečně někde uprostřed.

  • V případě vysokých náspů jsou většinou sloupy na horní hraně náspu.

  • U mělkých nebo středních zářezů jdou sloupy obvykle po horní hraně zářezu. Vnitřkem zářezu spíše výjimečně. Pokud je přes zářez most, pak jdou sloupy vrchem.

  • V hlubokých zářezech je to různé, podle místních poměrů.

  • Pokud je na trati tunel tak dříve šlo vedení zásadně vrchem přes kopec. V tunelu nebylo možno vedení bezpečně udržovat. Až při novějších rekonstrukcích se občas vedení stáhlo do kabelu, ten prošel tunelem ve žlabu podél kolejí a za tunelem opět na sloupy.

  • Na mostech se vyskytují všechna možná řešení. Krátkých mostů si vedení samozřejmě vůbec nevšímá. U dlouhých mostů jde někdy údolím, někdy jsou konzole s izolátory na pilířích mostu a někdy na konstrukci mostu. Je třeba vypozorovat.

Pár příkladů, které jsem nafotil v posledních letech (Epocha V):

Někde sloupy vydržely déle než trať. Pohled na zrušenou lokálku z Hostašovic do Nového Jičína. Trať lokálky kopírovala terén a sloupy byly vedle ní.

Pohled ze stejného místa směrem k Hostašovicím. Za mostem přechází vedení z jedné strany trati na druhou. Dnes tudy vede alespoň cyklostezka.

Vedení (již zavěšený kabel) před stancí Velké Karlovice.

A opět pohled opačným směrem. Je vidět usazení sloupů ve svahu nad tratí.

Pohled na vedení v oblouku. Trať ze Žiliny do Rájeckých Teplic. Áčka ještě bez betonových patek.

O kousek dál patky u některých sloupů jsou. Je zde vidět osazení sloupů u paty nízkého náspu.

Další záběr z téže trati.

Sloupy podél trati z Topolčan do Prievidzi.

Pro Zababov připravil Martin Kejhar

Fotografie Martin Kejhar