ČLENSTVÍ

2016

Klub ZABABOV.CZ, se za témeř 15 let své existence rozrostl natolik, že jeho správa se nám nezdá efektivní. Užitečné spojení všech modelových měřítek pod jednou značkou, které bylo výhodou prvních let, nás nyní spíše brzdí v potřebě hledání společných konsensů. Již nejsme průkopníci napříč všemi měřítky, hledající českou cestu evropské modulovky ve FREMO formátu. Každý tým kolem svého modelového měřítka má nasbírány dostatečné zkušenosti pro samostatnou cestu, pokud se pro ni rozhodne.

Sekce H0 se rozhodla osamostatnit do spolku jednoho měřítka.

Navazujeme na dřívější činnost sekcí H0-ČSD, H0e a H0-P.

IDEE definující formát našeho fungování

  • jeden spolek bez sekcí či jiného formálního členění

  • minimum formalit

  • svobodné utváření pracovních skupin nad společnými tématy

  • společné rozhodování o členských příspěvcích o podobných věcech formou hlasovacích anket

  • laciné vedení klubového účtu, transparentního ke členům klubu

  • žádný klubový majetek

  • jednoduchá, předem stanovená, společně přijatá pravidla pro pořadatele našich akcí

  • žádné dluhy členů vůči klubu

  • vést kalendář akcí

  • vést kalendář úkolů a sledovat jejich plnění

  • veřejné jednání předsednictva

  • stanovy co nejjednodušší na principu provázaných povinností a práv

  • pro podporu výměny informací mezi spolupracujícími kluby nabízíme členství členům jiných modulových spolků za snížený členský příspěvek - opuštěno r. 2019

  • pro podporu mladých modelářů nabízíme členství za symbolický členský příspěvek - opuštěno r. 2019

  • podporujeme společné projekty sloužící více modulovkovým spolkům (např. společný registr vozidel)

PŘIHLÁŠKA

Kdo se chce stát členem spolku, zkopíruje a vyplní tento krátký text do E-MAILU a pošle na adresu místopředsedy:

  • Jméno:

  • Příjmení:

  • kontaktní e-mail:

  • kontaktní telefon:

  • členství v jiném modulovkovém klubu (ve kterém):

  • mládež studující, zatím bez zaměstnání (ANO/NE):

  • jiná sdělení:

Obratem obdržíte členské číslo a stanete se uchazečem o členství ve spolku ( viz spolkové stanovy III/2). Po schválení členství máte 30 dní na zaplacení spolkového příspěvku. Tím se stanete členy spolku.

Klubový výbor