O FREMO

FREMO je mezinárodní společenství modelářů, kteří nesoutěží, ale spolupracují

FREMO je model železniční Evropy a USA

FREMO je model železničního provozu podle jízdního řádu

FREMO je model přepravy zboží a surovin mezi nádražími a mezi továrnami

FREMO je místo pro modeláře různých měřítek

FREMO je místo pro modeláře počítající nýty různým způsobem

FREMO je model fungujícího světa

4 minutové VIDEO - průvodní slovo je anglicky

Česká H0 aktivita ve FREMO - reportáže se setkání pořádaných v ČR

- setkání MILEVSKO

- setkání HLUK

Česká H0 aktivita ve FREMO - reportáže se setkání pořádaných v Německu, Rakousku, Polsku, Holandsku

- setkání Haag

- setkání Braunlage

Česká H0 aktivita ve FREMO - naše konstrukce, převzaté jinými spolky FREMO

- FLEXIMODULY

- kliky přestavníků místo strkátek

- stanice HRABOVÁ ve výše uvedeném videu

PROVOZ ČSD ve FREMO

Provoz Epochy II bývá zasazen do let 1926 a 1928 (tedy vozy ČSD bez tlakové brzdy)