Motivace

Naše motivace, inspirace a cíle

Vlak jednoucí širou loukou nad Kunžakem ještě více zpomalí, průvodčí vyskakuje z otevřených dvířek vagónu a volným krokem kráčí zároveň s vlakem - a sbírá nádherné obrovské hřiby - pak znovu naskočí a vlak jen o málo rychleji pokračuje v cestě....

Pracovní skupina H0e má tyto základní cíle:

  • Stavba modulů úzkorozchodných tratí ve velikosti H0e (rozchod 9 mm)

Proč právě H0e?

  • modelujeme období 50. let 20. století (epocha IIIc podle NEM 801CZ) jako FREMO-H0

  • nejrozšířenějším rozchodem veřejných úzkorozchodných tratí na území Československa bylo 760 a 750mm

  • propojení samostatných tratí do většího dopravního systému přináší vzájemné obohacení a nejsnáze se propojíme s H0-ČSD

  • Československo před II. světovou válkou bylo propojeno společnou přeshraniční úzkorozchodnou tratí (Frýdlant - Hermsdorf/Heřmanice 750mm), spojující Žitavu s Frýdlantem, lze tedy realizovat společný provoz s německými modeláři

  • Československo mělo na svém území v Českých Velenicích úzkorozchodné nádraží a tedy provozní zázemí pro síť úzkorozchodných tratí v okolí Gmündu (do 50. let 20. století) a projektovaná, bohužel nerealizovaná spojka mezi Novou Bystřicí - Litschau mohla propojit Jindřichův Hradec s Gmündem v jedné úzkorozchodné síti., lze tedy realizovat společný provoz s rakouskými modeláři

  • rozchod 760mm je nejběžnějším i pro známé slovenské lesní železnice

Jak si představujeme a děláme moduly H0e při spolupráci s H0-ČSD ve společném dopravním systému:

  • moduly stavíme podle pravidel FREMO H0e, mírně zpřísněných pro specifika veřejných úzkorozchodných drah v Československu

  • ovládání vozidel je od začátku uvažováno i realizováno použitím DCC a staniční moduly už nejsou pro analogový provoz uzpůsobeny

  • motivem není předepsána konkrétní trať, zatím se realizují fragmenty trati Jindřichův Hradec - Obrataň (Včelnička), malodráha KBK (Tetín) a Ružomberok - Korytnice (Biely potok)

  • základní provozní období je epocha III perioda c, ale s patřičnými vozidly lze pokrýt epochy II až V

  • propojení H0e s H0-ČSD pomocí podvalníkové jámy (Jindřichův Hradec, Obrataň, Frýdlant, Třemešná, Moravský Beroun, České Velenice) nebo rampy pro podvalové vozy (Frýdlant, Obrataň)

  • využití společného traťového tělesa s H0-ČSD formou kolejové splítky (Jinřichův Hradec, Ružomberok), nebo společné výtopny (Frýdlant, Ružomberok)

  • propojení GVD do jednoho dopravního systému, kdy se úzkorozchodná trať chová jako jedna z lokálek (přípoje vlaků)

  • převážení zátěže nákladních vozů mezi nakládacími místy normálněrozchodné části a nakládacími místy na úzkorozchodné trati, variantně s převážením vozů na podvalnících, nebo s překládkou na úzkorozchodné vozy (přesun nákladových listů mezi vozy)